Psihijatrija

Psihijatrija je klasično određena kao medicinska struka koja se bavi nastankom, razvojem i manifestacijama bolesti čovjekove ličnosti koji proizlaze iz subjektivnog individualnog života ili njegova odnosa s okolinom.
Psihijatrija Futura

 

U središtu su psihijatrije ličnost i čovjek u njegovoj sveukupnosti života uklopljenog u društvenu sredinu. Da bi se što bolje razumjeli problemi i bolesne manifestacije ličnosti te duševne bolesti, psihijatrija koristi saznanja drugih znanstvenih disciplina koje se bave čovjekovim tjelesnim i psihičkim zdravljem.

Na psihijatriju možemo gledati kao na oblik liječenja osoba koje trebaju podršku i snalaženje u svakodnevnici. Daje nam mogućnost razumjeti sebe i druge te na taj način postići kvalitetnije življenje.

Psihijatrijski pregled se najčešće odvija kroz razgovor sa psihijatrom tijekom kojeg se u ozračju povjerenja zajedničkim radom nastoji što bolje upoznati pacijentove poteškoće, okolnosti koje su do njih dovele, važne činjenice iz prošlosti povezane s aktualnim poteškoćama, kao i sve druge činjenice koje su bitne za kvalitetno dijagnosticiranje stanja i primjenu odgovarajućih terapijskih postupaka. Prvi pregled u pravilu traje 45 minuta i više, dok ostali pregledi mogu biti i kraćeg trajanja.

Kada je potreban psihijatrijski pregled?

Pregled psihijatra je potreban kod postojanja psihičkih smetnji koje remete naš doživljaj dobrog psihičkog zdravlja, komunikaciju s drugim ljudima i sprečavaju nas u postizanju željenog uspjeha u obitelji, na radnom mjestu, fakultetu, školi i dr.

Najčešće se radi o stanjima koje je većina ljudi u stanju prepoznati kod sebe i drugih ljudi poput napetosti, uznemirenosti, zabrinutosti, tjeskobe, napadaja panike, straha, misli i postupaka za koje vjerujemo da nismo u stanju sami kontrolirati, poteškoća usnivanja, učestalih buđenja, naglašenog osjećaja umora, bezvoljnosti, nesposobnosti osjećanja sreće i zadovoljstva, nezaintersiranosti za zbivanja u okruženju, poremećaja koncentracije, poteškoća zapamćivanja i prisjećanja, bržeg mentalnog zamora, smanjenja ukupnih intelektualnih sposobnosti, moguće pojačane potrebe za uzimanjem lijekova, cigareta, alkohola ili drugih psihoaktivnih supstanci.

U manjem broju slučajeva radi se o težim psihičkim premećajima kod kojih neke osobe nisu u stanju same prepoznati svoje psihičke poteškoće ili negiraju postojanje evidentnih psihičkih poteškoća, a iste se najčešće očituju u poremećenom doživljaju realiteta, čudnim idejama, mogućim slušnim ili vidnim halucinacijama odnosno obmanama, upadljivim poremećajem govora i ponašanja, gubitkom kontrole nad postupcima, ovisnošću o raznim psihoaktivnim tvarima, težim poremećajima radnog i socijalnog funkcioniranja, protupravnim ponašanjem i sl.

Ponekad se radi i o tjelesnim poremećajima kod nekih osoba za koje se pretragama ne uspijeva pronaći organski uzrok bolesti. To se često viđa u osoba kod kojih poremećaj psihičkog funkcioniranja ima naglašenu ulogu u nastanku i intenzitetu simptoma pojedinih stanja poput gastritisa, ulceroznog kolitisa, ulkusne bolesti, astme, migrene, pruritusa, poremećaja srčanog ritma, povišenog krvnog tlaka i dr.

Kako se pripremiti?

Poželjno je pripremiti medicinsku dokumentaciju eventualnog ranijeg psihijatrijskog ili drugog liječenja, a u nedostatku iste ponijeti popis lijekova koje pacijent trenutno uzima.

Upoznajte doktore na odjelu

Ovo je predan tim doktora koji rade na odjelu Psihijatrija

banner

Zakažite svoj pregled

Naše ljubazno osoblje na recepciji će vam javiti prvi slobodan termin pregleda u tom odjelu ili kod traženog doktora.